Rechtszaak voorkomen door te werken met een mediator

Op het moment dat je je middenin een conflict bevindt met een of meerdere andere partijen, dan hangt al snel de dreiging van een rechtszaak boven het hoofd.

Wanneer een mediator inschakelen?

Je kunt bijvoorbeeld een mediator Hardenberg inschakelen bij arbeidsconflicten, scheidingen of andere zaken waarbij een of meerdere partijen niet tot een productief gesprek met elkaar kunnen komen. De oorzaken hiervan zijn vrij uiteenlopend, maar emotie komt in de meeste gevallen op een excessieve manier tot uiting, waardoor enige vormen van communicatie spaak kunnen lopen.

Hierdoor is het voor alle partijen onduidelijk wat er van ze verwacht wordt en kan dit leiden tot het aanspannen van een rechtszaak van één kant. Om alle moeilijkheden zoals kosten, tijdverspilling en het verder verslechteren van de relatie, die onlosmakelijk verbonden zijn met een rechtszaak, te voorkomen, kan een mediator ingehuurd worden.

Vrijwillig met elkaar in gesprek

Het verschil tussen een mediator en een rechtszaak is dat er niks verplicht is. Met een rechtszaak wordt de kloof tussen de partijen juist versterkt en wordt er meer gehandeld vanuit het perspectief dat je de tegenpartij van elkaar bent.

Met het inhuren van een mediator ga je vrijwillig met elkaar in gesprek en is het meer een samenwerking om tot een goed besluit te komen. De mediator Winschoten zal alle standpunten zo duidelijk mogelijk in beeld proberen te brengen, waardoor het conflict zonder alle rompslomp van een rechtszaak tot een goed einde kan worden gebracht. Zo ontstaan er juist vaker twee winnaars, dan een winnaar en een verliezer.