Bedrijven kiezen voor lokale incasso

Na een aantal gesprekken heeft u als zelfstandige een leuke opdracht binnen gehaald. U levert uw diensten, en alles verloopt prima. Na verloop van tijd stuurt u een factuur. Want dat is nu eenmaal hoe het in zijn werking gaat.

Vervolgens verstrijkt de betalingstermijn, en is de factuur nog steeds niet betaald. Ook na het versturen van diverse herinneringen blijft de factuur op staan. Wel een lastige situatie, want u heeft gewoon recht op uw geld.

Recht op uw geld

De diensten zijn immers gewoon geleverd. Het inschakelen van een lokaal bureau is een goed idee. Bijvoorbeeld Incassobureau Amsterdam kan daarbij hulp bieden.

Naast dat het een lastige situatie is, zorgt het ook nog eens dat er veel tijd verloren gaat. Het is niet bepaald een goede besteding van uw tijd. U kunt beter bezig zijn met het groeien van uw onderneming, daar is meer winst mee te realiseren.

Uitbesteden incassobureau

Het is dan ook een goed idee om dit traject uit te besteden. U kunt denken aan een incassobureau die u hierbij kan helpen. Ze zullen in een minnelijke fase proberen om de rekening alsnog betaald te krijgen. Minnelijk wil zeggen zonder de tussenkomst van een rechter.

Goede keuze maken

2015Ze kunnen op een zogenaamde no cure no pay basis werken. Wat wil zeggen dat er voor u als ondernemer vaak geen kosten (of zeer geringe) kosten aan verbonden zitten.

Deze kosten zijn namelijk vaak voor uw klant. Het is zeker een goed idee om eens te kijken naar de mogelijkheden en een inschatting te maken van mogelijkheden.